Free shipping in Belgium and the Netherlands from 60€, for other countries, change language on the right.

Etikettering Steviolglycosiden, zo zit het echt!

Sinds 13/12/2014 moeten alle voedingsmiddelen een voedingswaardetabel hebben. Producenten kregen nog de tijd om alle labels in orde te maken volgens de wettelijke voorschriften t/m 13/12/2016. Hier en daar las ik op Facebookpagina’s van een “webshop” en een “stevia producent” wat “onjuiste” statements over de nieuwe etikettering omtrent zoetstoffen. Ik las dat deze voedingswaardetabel zogenaamd ook verplicht was voor de etikettering van steviolglycosiden. Ik was vrij zeker dat steviolglycosiden van deze wetgeving zijn uitgesloten daar het een voedingsmiddeladditief is en geen voedingsmiddel op zich. Toch besloot ik maar even te informeren bij het FAVV. 

FAVV en NVWA

Het FAVV en het NVWA houden de kwaliteit van voedsel en de veiligheid van de voedselketen scherp in de gaten. De instanties controleren bijvoorbeeld regelmatig het voedsel van veeteeltbedrijven, fruitteeltbedrijven en slachthuizen. Ook stellen ze bepaalde regels op voor voedselproducten. Wat betreft zoetstof uit Stevia mag een producent bijvoorbeeld niet alleen ‘Stevia’ op het etiket plaatsen, maar wel de vermelding ‘zoetstof op basis van steviolglycosiden’. Dit komt door het feit dat de Stevia plant zelf niet als zoetmiddel aangeduid mag worden.

Reactie van het FAVV

Nadat ik contact opnam met het FAVV verschafte de instantie vrij snel duidelijkheid. Ze stuurden het volgende bericht over wat er op de etiketten mag staan:

“Voor tafelzoetstoffen is verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven ook van toepassing. Artikel 23 §2: de verkoopbenaming van tafelzoetstoffen moet de vermelding “tafelzoetstof op basis van steviolglycosiden of erythritol” bevatten, gevolgd door de naam of de namen van de zoetstoffen die voor de samenstelling ervan zijn gebruikt. Bijvoorbeeld: “Tafelzoetstof op basis van erythritol en steviolglycosiden”.

Voor wat de voedingswaarde etikettering betreft verwijs ik graag naar Verordening 1169/2011 betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan de consument waar in bijlage V punt 6 de tafelzoetstoffen worden uitgesloten van de verplichte voedingswaarde etikettering.”

Laat u niet meeslepen door social media

Op dit moment komt het fenomeen ‘nepnieuws’ regelmatig voorbij. Het wordt bijvoorbeeld verspreid via social media. Het is makkelijk om u te laten meeslepen door berichten op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ga hier voorzichtig mee om, en geloof niet alles wat u leest want wat er op social media staat is niet altijd waar. Het is verstandiger om bij twijfel over een product of voedingslabel contact op te nemen met het FAVV (België) en het NVWA (Nederland). Deze zullen bijgaand artikel op waarheid kunnen controleren en bevestigen.